Национален типлер клуб - България
National Tippler Club Bulgaria

ПРАВИЛНИК
________________________________________
Състезателен правилник за продължителен полет

Уточнение
към т.28
Съдията трябва да вижда всички участващи в полета типлери поне веднъж на всеки час, както денем така и нощем.
По време на полета в тъмната част гълъбите разделени от ятото, ако са идентични на цвят е желателно да бъдат  боядисани
в крилата така, че съдията да ги различава. При разпадане на ятото се отбелязва часа от който започва да тече времето
на раздялата, през което съдията внимателно следи дали вижда всички гълъби , ако има такива, които не са виждани 
в рамките на позволения час, то съдията прекратява с диквалификация. Полета може да е редовен, ако в рамките на 1 час
от разделянето на ятото, състезателя свали всички участващи гълъби.