АПРИЛ : 28 / 29

N
Състезател
време
пол
пръстен номер
Ден
Град
01
Делчо Лозев
15:12
мъжки
0493/04, 0101, 0112/05
Неделя
Хасково
02
Димитър Георгиев
14:55
мъжки
0610, 0611, 0614/06
Неделя
Хасково
03
Николай Господинов
14:47
женски
0096, 0099, 0083/06
Неделя
Ст. Загора
04
Иван Петров
13:06
мъжки
0059, 0093 ,0338, 0336/06
Неделя
Пловдив
.
Дисквалифицирани :
..
05
Николай Неделчев
15:00

мъжки

0065, 0062, 0094, 0094,0830/06

Събота
Ст. Загора
.
. . .
два не са слезнали
.
.
06
Ахмед Мехмед
11:31
женски
0754,0791,0799,0761/06,0760/06
Събота
Хасково
. .    
не се събрал гълъб за един час
.
.
07
Мустафа Ахмед
00:00
женски
0110/06, 0128/06, 0123/06
Събота
Хасково
. . . .
неуспешен старт
. .

МАЙ : 26 / 27

 
N
Състезател
време
пол
пръстен номер
Ден
Град
01
Николай Неделчев
14:07
мъжки
0081,0065,0094/06
събота
Ст. Загора
02
Димитър Георгиев
13:07
мъжки
0610,0611,0614/06
неделя
Хасково
03
Ахмед Мехмед
08:48
женски
0761,0799,0791/06
неделя
Хасково
04
Николай Господинов
08:02
женски
0096,0099,0093/06
неделя
Хасково
05
Петко Възлев
07:33
мъжки
0203,0207,0214/06
събота
Пловдив
06
Иван Петров
06:26
мъжки
0333,0338,0341/06
неделя
Пловдив
 
Дисквалифицирани :
.
07
Делчо Лозев
   
неуспешен старта
   

LONG - DAY : Юни 16 / 17

 
N
Състезател
време
пол
пръстен номер
Ден
Град
01
Димитър Георгиев
14:35
мъжки
0610,0611,0614/06
неделя
Хасково
02
Ахмед Мехмед
11:32
млади
0983,1243,1248,1249/07
неделя
Хасково
03
Николай Неделчев
11:15
женски
0065,0081,0094/06
събота
Ст. Загора
04
Иван Петров
09:51
женски
0466,0862,0863,0865/06
неделя
Пловдив
05
Петко Възлев
07:11
млади
0016,0017,0018/07
събота
Пловдив
06
Николай Господинов
07:04
женски
0088,0099,0093/06
неделя
Ст. Загора
07
Матей Нанкин
05:05
млади
1071,1073,1075,1076/07
събота
Сопот
08
Емил Венциславов
04:30
млади
0089,0091,0100/07
неделя
Ст. Загора
 
Дисквалифицирани :
 
09
Делчо Лозев
12:30
мъжки
Не се прибрали за един час.
неделя
Хасково
10
Мустафа Алиосман
05:20
млади
0962, 0969, 0978/07 - не се прибрали за един час.
неделя
Хасково
11
Красимир Романски
03:00
млади
1071, 1073, 1075, 1076/07 - ястреб хванал двата гълъба.
неделя
Сопот

INTERNTIONAL Y.B. : 30 Юни / 01 Юли

 
N
Състезател
време
пол
пръстен номер
Ден
Град
01
Методи Пенков
11:21
млади
0191,0192,0195,0196/07
неделя
с. Труд
02
Петко Възлев
10:06
млади
0016,0017,0021/07
неделя
Пловдив
03
Красимир Романски
04:15
млади
0439,0443,0447/07
събота
Сопот
 
Дисквалифицирани :
 
04
Иван Петров
04:00
млади
0559,0561,0562,0563,0565,0566/07 ястреб провалил полета, Т. 17 + Т. 21
събота
Пловдив